KONGRE DÜZENLEME KOMİTESİ

Kongre Başkanı:

Doç. Dr. Buğrahan Bekir Yağcı

Kongre Sekreteri:

Doç. Dr. Sibel YASA DURU

Üyeler:

Doç. Dr. Naci ÖCAL
Doç. Dr. Serkal GAZYAĞCI
Araş. Gör. Yasin PARLATIR
Araş. Gör. Erdal KARA

DANIŞMA KURULU
Zahid Tevfik AĞAOĞLU (Cumhuriyet Üniversitesi)
Alev AKDOĞAN KAYMAZ (İstanbul Üniversitesi)
Yakup AKGÜL (Yüzüncü Yıl Üniversitesi)
Gürbüz AKSOY (Harran Üniversitesi)
Hasan BATMAZ (Uludağ Üniversitesi)
Mehmet Kazım BÖRKÜ (Ankara Üniversitesi)
Mehmet ÇİTİL (Erciyes Üniversitesi)
Yusuf GÜL (Fırat Üniversitesi)
Aslan KALINBACAK (Ankara Üniversitesi)
Engin KENNERMAN (Uludağ Üniversitesi)
Arif KURTDEDE (Ankara Üniversitesi)
Mehmet MADEN (Selçuk Üniversitesi)
Mahmut OK (Selçuk Üniversitesi)
Serdar PAŞA (Adnan Menderes Üniversitesi)
Mutlu SEVİNÇ (Selçuk Üniversitesi)
Mehmet ŞAHAL (Ankara Üniversitesi)
Kürşat TURGUT (Yakın Doğu Üniversitesi)

ONUR KURULU

Prof. Dr. Cemal Nadi AYTUĞ
Prof. Dr. Rauf CAN
Prof. Dr. Hikmet ÜNSÜREN
Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz İMREN
Prof. Dr. Hüseyin TAN
Prof. Dr. Kemal YILMAZ
Prof. Dr. Mehmet Besim ÖZLEM
Prof. Dr. Veysi ASLAN
Prof. Dr. Nilüfer AYTUĞ
Prof. Dr. Abdulkadir UYSAL
Prof. Dr. Tamer DODURKA
Prof. Dr. Kemal IRMAK
Prof. Dr. Tarık BİLAL

KONGRE BİLİMSEL KOMİTESİ

Abuzer ACAR
(Kocatepe Üniversitesi)

Zbigniew ADAMIAK
(Warmia-Mazury University, Olsztyn, POLONYA)

Sinan AKTAŞ
(Atatürk Üniversitesi)

Metin Koray ALBAY
(Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi)

Öznur ASLAN
(Erciyes Üniversitesi)

Irena CELESKA
(Cyril&Methodius Uni., MAKEDONYA)

Turan CİVELEK
(Afyon Kocatepe Üniversitesi)

İlker ÇAMKERTEN
(Aksaray Üniversitesi)

Cenker Çağrı ÇINGI
(Kocatepe Üniversitesi)

Ali Evren HAYDARDEDEOĞLU
(Aksaray Üniversitesi)

Murat GÜZEL
(Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

Hasan GÜZELBEKTEŞ
(Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, KIRGIZİSTAN)

Hasan İÇEN (Dicle Üniversitesi)

Çağrı KARAKURUM
(Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi)

Abdullah KAYAR
(İstanbul Üniversitesi)

Muhammed KATICA
(Sarajevo University, BOSNA HERSEK)

Ali Haydar KIRMIZIGÜL
(Kafkas Üniversitesi)

Ömer KIZIL
(Fırat Üniversitesi)

Lora Koenhemsi
(İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa)

Koycho KOEV
(Stara Zagora University, BULGARİSTAN)

Süleyman KOZAT
(Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Lazarin LAZAROV
(Trakia University, Stara Zagora, BULGARİSTAN)

Mehmet Erman OR
(İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa)

Przemysław SOBIECH
(Warmia-Mazury University, Olsztyn, POLONYA)

Mutlu TEMİZEL
(Uludağ Üniversitesi)

Kerem URAL
(Adnan Menderes Üniversitesi)

Erdoğan UZLU
(Kafkas Üniversitesi)

Karolina WRZESNİEWSKA
(University of Life Sciences, Lublin, POLONYA)

Ebru YALÇIN
(Uludağ Üniversitesi)

Katarzyna ŻARCZYŃSKA
((Warmia-Mazury University, Olsztyn, POLONYA)