11 Ekim 2019 Cuma

Öğlen Arası

Kedi ve Köpeklerin Davranış Problemleri Semineri

Prof. Dr. Ebru YALÇIN


15.00 Hangisi normal hangisi anormal?

Çay – Kahve Molası

16.00 Davranış problemlerine genel yaklaşım ve doğru tanı için ipuçları

17.00 Psikofarmakoloji ve daha fazlası

12 Ekim 2019 Cumartesi

Kedi-Köpek Kardiyoloji Semineri

Prof. Dr. Kürşat TURGUT - Dr Ekrem Çağatay ÇOLAKOĞLU - Dr. Hadi ALİHOSSEİNİ

Köpeklerde En Sık Görülen Kalp Hastalığı: Mitral Endokardioz
Vet. Hek. Dr. Hadi Alihosseini

 • Mitral Kapak Hastalığı Nedir?
 • Üfürüm Şiddeti ve Mitral Kapak Hastalığı
 • Tanı İpuçları: Radyografik ve Ekokardiyografik Tanı. Elektrokardiyografi gerekli mi?
 • Doğru Sağaltım Seçenekleri: İlaç Verelim mi? Hangi Aşamada Hangi İlaçlar?
 • İleri Tanı Yöntemleri: Holter, Doku Doppler

Olgu Sunumları - Farklı Aşamalarda Mitral Kapak Hastalığı Olguları

Vet. Hek. Dr. Hadi Alihosseini - Vet. Hek. Dr. Ekrem Çağatay Çolakoğlu

Büyük Irk Köpeklerin Sessiz Katili: Dilate Kardiyomyopati
Vet. Hek. Dr. Ekrem Çağatay Çolakoğlu

 • Dilate Kardiyomyopati Nedir Ne Değildir?
 • Yalnızca Elektrokardiyografi ile Dilate Kardiyomyopatinin Erken Teşhisi Mümkün mü? Ne zaman ve Nasıl Devreye Girmeliyiz?
 • Dilate Kardiyomyopatili Köpeklerde Radyografi ve Ekokardiyografi
 • Erken Teşhis Edilen Dilate Kardiyomyopatili Köpeklerde İlaç Kullanalım Mı? Hangi Aşamada Hangi İlaçlar?
 • İleri Tanı Yöntemleri: Holter, Doku Doppler, Strain

Olgu Sunumları - Dilate Kardiyomyopati Olgular
Vet. Hek. Dr. Hadi Alihosseini - Vet. Hek. Dr. Ekrem Çağatay Çolakoğlu

Kedilerin Sessiz Katili: Hipertrofik Kardiyomyopati
Vet. Hek. Dr. Ekrem Çağatay Çolakoğlu

 • Tanı ve Sağaltımda Klinisyen Veteriner Hekimler İçin 10 Adım
 • Kaslı Kalpler ve Emboliden Korkalım mı?
 • Kalp Nedenli Paraliz Her Zaman Arka Ekstremitelerde mi Görülüyor?

Olgu Sunumları - Hipertrofik Kardiyomyopatili Olgular
Vet. Hek. Dr. Hadi Alihosseini -- Vet. Hek. Dr. Ekrem Çağatay Çolakoğlu

Kedi ve Köpeklerde Konjestif Kalp Yetmezliği
Vet. Hek. Dr. Hadi Alihosseini

Klinik Tanı Kriterleri ve Medikal Yönetim Prosedürleri

AÇIK OTURUM SORU – CEVAP

Öğlen Arası

Kedi-Köpek Nefroloji-Üroloji Semineri

Prof. Dr. Alev AKDOĞAN KAYMAZ - Doç. Dr. Çağrı CINGI


Köpeklerde üriner sistem enfeksiyonları
Doç. Dr. Çağrı CINGI

Kedilerde FLUTD
Doç. Dr. Çağrı CINGI

Kedi ve Köpeklerde Böbrek Hastalıklarında Tanı ve Tedavinin Yönetimi
Prof. Dr. Alev AKDOĞAN KAYMAZ

Uygulamalı Tam İdrar Analizi
Prof. Dr. Alev AKDOĞAN KAYMAZ


13 Ekim 2019 Pazar

Kedi-Köpek Dermatoloji Semineri

Prof. Dr. Kerem URAL - Dr. Öğr. Üyesi Ali Evren HAYDARDEDEOĞLU - Uzm. Vet. Hekim İsmail ÖZKAPTAN

Enfeksiyöz kökenli dermatolojik hastalıklara yaklaşım

 • Bakteriyel deri hastalıkları (pyoderma) mikotik deri hastalıkları
 • Paraziter dermatozlar (Canine Visceral Leishmaniasis, neosporosis, demodektik ve sarkoptik uyuz, güncel tanı ve sağaltım, Diğer protozoer / viral dermatozlar
 • Hasta başı hızlı analizler-çinko, D vitamini ölçümü, Woods lambası ile muayene, ince iğne aspirasyon,temas frotisi, in vitro alerji testi, deri altı implant uygulaması

Çay - Kahve Molası

Endokrin dermatozlar-teşhiste altın anahtar-algoritma ile sağaltımda yeni moleküler ajanlar

 • Konvensiyonel sağaltıma karşı güncel ve farklı sağaltım prensipleri

Öğlen Arası

Otoimmun ve alerjik dermatozlar

 • Otoimmun hastalıkların derideki yansımaları
 • Hipersensitivite, alerji, atopi-nasıl ayırt edeceğiz? Monitorizasyon ve sağaltımda neler yapabiliriz?
 • Alerji, Atopi ve Hipersensitivite? Ayrılmaz 3’lü mü? Klinisyen gözüyle ayırıcı tanı
 • Gıda alerjileri, Diyet eliminasyonu nedir? kaç hafta sürmeli?
 • Deride yama testi mi? yoksa 0.2 ml serum ile in vitro alerji testi mi?
 • Atopi?
 • Yaşam boyu süren bozukluk keder mi kader mi?