11 Ekim 2019 Cuma

10:00 - 11:30 Kayıt
11:30 - 12:00 Açılış Töreni
12:00 - 13:00 Öğle Yemeği
1. Oturum 
13:00 - 13:30 Kafes Kuşu Hastalıklarına Klinik Yaklaşım
Prof. Dr. Arif KURTDEDE
13:30 - 13:40 Sorular
13:40 - 14:10 Köpek ve Kedilerde Dermatozlarda Predispozan Nedenler
Prof. Dr. Kazım BÖRKÜ
14:10 - 14:20 Sorular
14:20 - 14:50 Çay – Kahve Arası
2. Oturum - Oturum Başkanı: Prof. Dr. Arif KURTDEDE
14:50 - 15:00 Merada Beslenmeyen İneklerde İnterstitiel Anfizem Olguları
Prof. Dr. Hasan BATMAZ
15:00 - 15:10 Neonatal İshalli Buzağıların Aksaray Bölgesinde Anlık Dağılımının Belirlenmesi
Dr. Öğr. Üyesi Ali Evren HAYDARDEDEOĞLU
15:10 - 15 :20 Geçiş dönemindeki sığırlarda hasta başı bazı metabolik parametreler arasındaki korelasyonun değerlendirilmesi
Dr. Songül ERDOĞAN, Prof. Dr. Kerem URAL
15:20 - 15:30 Akut İshalli Neonatal Buzağılarda Plazma Sitrulin Konsantrasyonunun Değerlendirilmesi
Doç. Dr. Mehmet GÜLTEKİN
15:30 - 15:40 Tüm Verileri İle Türkiye’de Bir Yaban Hayatı Kurtarma Merkezi Örneği; Kafkasrehab “2012-2018”
Prof. Dr. Erdoğan UZLU
15:40 - 15:50 Koksidiyozisli Buzağılarda Serum Beta-Defensin 1 Düzeyinin Araştırılması
Akın KOÇHAN
15:50 - 16:00 Çay – Kahve Arası
3. Oturum - Oturum Başkanı: Prof. Dr. Kazım BÖRKÜ
16:00 - 16:10 Farklı Enfeksiyöz Etkenlere Bağlı İshalli Neonatal Buzağılarda Kan Gaz Parametrelerindeki Değişimler
Murat Kaan Durgut
16:10 - 16:20 Neonatal diyareli buzağılarda bağırsak epitel hasarının belirlenmesinde bağırsak yağ asidi bağlayıcı protein (I-FABP) ve trefoil faktör 3 (TFF-3) değerlendirilmesi
Alper ERTÜRK
16:20 - 16:30 Ankara Bölgesinde Süt Sığırı İşletmeciliği Yapılan Çiftliklerde Buzağılarda Pasif Transfer Yetmezliği ‘ nin Değerlendirilmesi
Erdal KARA
16:30 - 16:40 Bir Danada Nervöz Koksidiyozis: Patogeneze Yeni Bir Bakış Açısı
Şükrü Değirmençay
16:40 - 16:50 Abdominal Distensiyonlu Sığırlarda Ultrasonografik Tanı
Ümit ÖZCAN
16:50 - 17:00 Basit İndigesyonlu Sığırlarda Serum Metilmalonik Asit ve B12 Vitamini Düzeylerinin Tanısal Önemi.
Vedat Baldaz

12 Ekim 2019 Cumartesi

4. Oturum - Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ebru YALÇIN
09:30 - 10:00 Akut ve Kronik Stresli Kedilerde Stres Parametrelerinin Karşılaştırılması
Karolina Wrzesniewska
10:00 - 10:30 Köpeklerde Ebstein Anomali
Prof. Dr. Turan CİVELEK
10:30 - 10:40 Atopik Dermatitli Köpeklerde Fekal Mikrobiyata Transplantasyonu ile Sağaltım
Prof. Dr. Kerem URAL
10:40 - 10:45 Sorular
10:45 - 11:00 Çay – Kahve Arası
5. Oturum  Oturum Başkanı: Prof. Dr. TURAN CİVELEK
11:00 - 11:10 Hayvan Sağlık Sigortası Yaptırma İsteğini Etkileyen Faktörler Sivas İli Örneği
Prof. Dr. Zahid AĞAOĞLU
11:10 - 11:20 Kedi ve Köpeklerde Yaşa Bağlı Değişimlere İlgili Hayvan Sahiplerinin Algılarının Değerlendirilmesi
Prof. Dr. Alev AKDOĞAN KAYMAZ
11:20 - 11 :30 Kuyruk ısıran köpeklerin serum leptin ve ghrelin seviyeleri ve serum kortizol, tiroid hormonları, lipidler, homosistein ve folik asit ile ilişkileri
Prof.Dr. Ebru YALÇIN
11:30 - 11:40 Agresif Kedi Ve Köpeklerde, İlaç Dışı Tamamlayıcı Tedavi Etkinliği- Klinik Gözlem
Emre KÜLLÜK
11:40 - 12:00 Sorular
12:00 - 13:00 Öğle Yemeği
6. Oturum - Oturum Başkanı: Prof. Dr. Kerem URAL
13:00 - 13:10 Neonatal kuzularda serum insülin benzeri büyüme faktörü 1 (IGF-1) üzerine araştırmalar
Doç. Dr. Ethem Mutlu TEMİZEL

13:10 - 13:20 Pulmoner Adenomatozisli Koyunlarda Bazı Tümör Biyomarkırlarının (CEA, CA125 II, CA19-9, Ca 15-3 ve AFP-3) Seviyeleri
Doç. Dr. Cumali ÖZKAN
13:20 - 13:30 Koksidiyozis Tanısı Konulmuş Oğlaklarda Hemostasisin Tromboelastografik Olarak Değerlendirilmesi
Dr. Oya ERALP İNAN
13:30 - 13:40 Geçiş dönemindeki Saanen keçilerinde metabolik profillerin değerlendirilmesi
Fatma AKKAYA
13:40 - 13:50 Dermatophilus congolensis ile doğal enfekte koyunlarda klinik, hematolojik ve bazı biyokimyasal bulgular
Aynur Şimşek
13:50 - 14:00 Sorular
14:00 - 14:30 Çay – Kahve Arası
7. Oturum - Oturum Başkanı: Prof. Dr. Alev AKDOĞAN KAYMAZ
14:30 - 14:40 Feline Gingivostomatitislerin Tedavisinde Hipokloröz’ün Klinik Başarısı
Dr. Öğr. Üyesi Ali Evren HAYDARDEDEOĞLU
14:40 - 14:50 Van Kedisi’nde Görülen Sağırlığın İnsidansı ve Göz Renklerine Göre Dağılımı Üzerine Araştırmalar
Abdullah KAYA
14:50 - 15:00 Diyarbakır Bölgesinde Diyareli Kedilerde Tritrichomonas Foetus’un İnsidansının Araştırılması
Ömer Faruk KATANALP
15:00 - 15:10 Bir Kedide Aspergillus Flavus İle İlişkili Rinitis
Adem ŞAHAN
15:10 - 15:20 Türkiye’de Kedilerde İlk Kalıtsal Polikistik Böbrek Hastalığı (PKD)
Merve Bişkin TÜRKMEN
15:20 - 15:30 Sorular
15:30 - 15:50 Çay – Kahve Arası
8. Oturum - Oturum Başkanı: Prof. Dr. Erdoğan UZLU
15:50 - 16:00 Bir Muhabbet Kuşunda Keratoakantom Olgusu
Erhan AYNA
16:00 - 16:10 Bir Köpekte Çam Kese Böceği Setalarının Yenilmesine Bağlı Akut Eroziv Gastritis
Zeynep Nurselin Kot
16:10 - 16:20 Bir Köpekte Granülositik Anaplasmosis Olgusu
Cenk ER
16:20 - 16:30 Bir oğlakta polioensefalomalazinin (PEM) immünohistokimyasal yöntemle tespiti: Bir olgu sunumu
Ahmet UYAR
16:30 - 16:40 Bir Oğlakta Tetanoz Olgusu ve İyileşme Süreci
Erdal KARA
16:40 - 16:50 İç Hastalıkları Kliniğine Getirilen Hastaların Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi: 18198 Hastada Ankara Üniversitesi Deneyimi
Deniz ADIAY
16:50 - 17:00 Sorular
20:30 - 23:30 VİH PARTİ

13 Ekim 2019 Pazar

9. Oturum - Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zahit AĞAOĞLU
10:00 - 10:10 Kanin parvovirus ile enfekte köpeklerde salya proteomlarındaki değişimler
Doç. Dr. Meriç KOCATÜRK
10:10 - 10:20 Parvoviral Enteritli Köpeklerde Bağırsak Ve Kalp Hasarının Belirlenmesinde Bağırsak Ve Kalbe Özgü Biyobelirteçlerin Değerlendirilmesi
Erdem GÜLERSOY
10:20 - 10:30 Solunum yolu enfeksiyonu olan barınak köpeklerinde klinik semptomlar viral ajan varlığına dair ipucu verebilir mi?
Serkan İrfan KÖSE
10:30 - 10:40 Siddetli Sepsis ve Septik Şok Olan Köpeklerde Sistolik ve Diyastolik Fonksiyonun Değerlendirmesinde Doku Dopler Görüntülemenin Prognostik Önemi
Mehmet Ege İNCE
10:40 - 10:50 Pointer Irkı Bir Köpekte Mitral Kapak İlişkili Konjenital Hemokist Olgusu
Kadir SEVİM
10:50 - 11:00 Sorular
11:00 - 11 :20 Çay – Kahve Arası
10. Oturum - Oturum Başkanı: Prof. Dr. Kürşad TURGUT
11:20 - 11:30 Bir Köpekte Ön Mitral Kapak Orifisi
Başar Ulaş SAYILKAN
11:30 - 11:40 Mitral Kapak Hastalıklı Köpeklerde Kalp Hızı Değişkenliği: Ön Çalışma
Dr. Ekrem Çağatay ÇOLAKOĞLU
11:40 - 11:50 Kalp Yetmezliği Olan Köpeklerde Benek Takibi Ekokardiyografi İle Radyal Global Gerilim ve Gerilim Hızlarının Belirlenmesi
Dr. Osman Safa TERZİ
11:50 - 12:00 Köpeklerde Mitral Kapak Yetmezliğinde İki Boyutlu Benek Takibi Ekokardiyografi Yöntemiyle Belirlenen Radyal, Sirkumferensiyal Gerilim ve Gerilim Hızı ve Torsiyonun Değerlendirilmesi
Ayjamal RADGOHAR
12:00 - 12:10 Veteriner Kardiyolojide İki Boyutlu Benek Takibi Ekokardiyografi Kullanımı
Cansu TOKSÖZ
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 14:30 Poster Oturumu