Veteriner İç Hastalıkları Ailesinin Değerli Bilim İnsanları;

Ülkemizde 1. si 28-30 Eylül 1995 yılında Elâzığ’da gerçekleştirilen, Veteriner İç Hastalıkları alanının en kapsamlı ve en katılımlı bilimsel platformu olan "Veteriner İç Hastalıkları Kongresi" yaklaşık çeyrek asırdır iki yılda bir düzenlenmektedir. Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı olarak, "13. Ulusal ve 2. Uluslararası İç Hastalıkları Kongresi"ni 11-13 Ekim 2019 tarihinde başkentimiz Ankara'da düzenleyecek olmanın heyecan ve onurunu yaşıyoruz.

Kongremize, fakültelerimize mensup akademisyenlerin yanı sıra ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından gelen veteriner iç hastalıkları alanında uzmanlık yapmış kişiler ile pet ve büyükbaş sektöründeki klinisyenlerin bir araya geleceği etkinlikte, alanımızda faaliyet gösteren ilaç, tıbbi teçhizat ve malzeme firmalarının yetkilileri hedef kitlelerle buluşacak ve yeterli tanıtım yapabilme fırsatına sahip olabileceklerdir.

Kongremiz, mesleğimizin çağın gereksinimlerine göre yürütülmesi için Veteriner İç Hastalıkları alanında son yıllardaki bilimsel ve teknolojik gelişmelerle sağlanan bilgi ve deneyimlerin bilimsel bir ortamda paylaşılması, eğitim ve kliniğe dönük uygulamaya aktarılması ile birlikte katılan akademisyenlerin, klinisyenlerin ve sektör temsilcilerinin birbirleri ile kaynaşmalarını da amaçlamaktadır. Bu bağlamda, samimi bir ortamda, geniş bilimsel ve sosyal içeriği olmasını planladığımız kongremizin sizlerin katılımı ile daha da zenginleşmesini hedefliyoruz.

Sevgi ve saygılarımızla.

Kongre Düzenleme Komitesi Adına

Doç. Dr. Buğrahan Bekir YAĞCI